Nuôi cua đồng

Nuôi cua đang là một nghề mới rất hấp dẫn người dân và rất có tiềm năng, xin giới thiệu kỹ thuật nuôi cua trong ao và trong ruộng; tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng hộ mà bà con áp dụng. 1. Chuẩn bị ao, ruộng nuôi * Đối với ao nuôi […]

Vườn Thực Nghiệm AGRIMARK
ĐC: F8/3A Võ Hữu Lợi, X.Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP.HCM - ĐT: 0915 35 35 75
Emai: quantri.agrimark@gmail.com - Hot line: 0915 35 35 75
agrimark.org là website chia sẻ kiến thức phi lợi nhuận